Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Utbildning

Göteborgs universitet erbjuder ett flertal fristående kurser om riskbruk, missbruk och beroende. CERA har tidigare arrangerat uppdragsutbildningar och doktorandkurser inom området för riskbruk, missbruk och beroende. Vid efterfrågan kan tidigare eller nya uppdragsutbildningar och doktorandkurser arrangeras.

För att läsa mer om nedanstående utbildningar kurser kan du klicka på respektive rubrik som tar dig till utbildningens hemsida, eller gå till Göteborgs universitets hemsida för Utbildning.

Aktuella utbildningar och kurser

Missbruk och beroende, 15 hp
Kursen fokuserar exitprocesser ut ur missbruk- och beroende utifrån socialvetenskapliga perspektiv. Du får kunskap om teorier och begrepp som ger en fördjupad förståelse för förändringsprocesser och villkor för förändring. Psykosociala interventioner, arbetsallians, makt och etik är centrala teman, liksom spänningsfältet mellan stöd och kontroll. I kursen diskuteras också organisation och samverkan, med avstamp i ett klient/brukarperspektiv. Kursen ger dig förutsättningar att utveckla din kompetens när det gäller etiskt och vetenskapligt
grundade ställningstaganden i professionellt arbete på missbruksfältet.

Kursen ges på halvfart, kvällstid. Den innehåller såväl campusförlagd som nätbaserad undervisning. Kursen passar dig som i ditt arbete möter personer med missbruks- och beroendeproblematik, till exempel socionomer, psykologer, sjuksköterskor och läkare, och som vill få nya forskningsbaserade perspektiv och verktyg för att utvecklas i din profession. Kursen är alltså både professionsfördjupande och forskningsförberedande, varför den passar såväl dig som är praktiker som dig som har siktet inställt mot forskarstudier.

Personlighet, psykisk hälsa och beroende, 15 hp

Ett beroende av alkohol eller narkotika påverkar hjärnan både fysiologiskt och psykologiskt och kan därmed påverka en persons psykiska hälsa och personlighet. I den kursen här får du kunskap om på vilka sätt, men också omvänt – hur människor med olika personlighetsegenskaper eller former av psykisk ohälsa lättare utvecklar beroende vid olika skeenden eller kriser i livet.

Kursen vänder sig till dig, som i ditt arbete kommer i kontakt med personer som har problem med alkohol eller narkotika och som vill få fördjupad kunskap om hur psykologiska processer och psykiatriska svårigheter tar sig uttryck i ett beroende. Kursen passar också dig som har ett forskningsintresse och som vill ta en masterexamen inom området och är på avancerad nivå.
 

Psykologiska aspekter på bruk, riskbruk och beroende, 15 hp
Den här kursen vänder sig till dig som vill få grundläggande kunskaper om psykologiska och fysiologiska faktorer kopplade till alkohol och narkotikaanvändning. Du får ta del av olika psykologiska förklaringsmodeller i kombination med fakta om de fysiologiska effekter alkohol och narkotika ger på en persons beteende, tankar och känslor, samt vad som skiljer ett bruk från riskbruk och beroende. Kursen innehåller också en introduktion till området ur ett folkhälsoperspektiv och tar då i beaktande genus, etnicitet och klass.

Missbrukspsykologi 1, 15 hp
Kursen vänder sig till personer som kommer att arbeta eller redan arbetar med alkohol- och narkotikaproblematik. Kursen ger grundläggande kunskaper i olika psykologiska teorier om missbruk och hur det inverkar på hälsa och beteende. Kursen ger också en orientering i olika samhällsinsatser inom alkohol- och narkotikaområdet. Kursen kan byggas på med Missbrukspsykologi 2 (15 hp).

Missbrukspsykologi 2, 15 hp
Kursen vänder sig till personer som kommer att arbeta eller redan arbetar med missbruksproblematik. Med utgångspunkt från Missbrukspsykologi 1 ger kursen fördjupad kunskap om alkohol och narkotika, med särskild fokus på prevention och riskbruk samt psykiatrisk samsjuklighet. Kursen avslutas med ett mindre självständigt arbete i missbrukspsykologi.

Utredning och behandlingsplanering vid missbruk och beroende, 15 hp
Kursen vänder sig till dig som kommer att arbeta eller redan arbetar med alkohol- och narkotikaproblematik. Under kursen erbjuds du föreläsningar om kunskapsbaserad praktik, metoder och tekniker för utredning, bedömning och planering av insatser vid missbruk och beroende. Vidare ges en orientering i evidensbaserade insatser vid missbruk och beroende. Kursen går att bygga på med Missbrukspsykologi 2 (15 hp).

Missbruk och beroende - förändringsprocesser, psykosociala interventioner och samverkan, 15 hp

Kursen vänder sig till dig som kommer att arbeta eller redan arbetar med alkohol- och narkotikaproblematik. Centralt för kursen är att kunskap om förändringsprocesser och villkor för förändring vid missbruk och beroende samt vilka psykosociala interventioner som är verksamma. I kursen belyses också organisatoriska frågor och samverkan inom missbruks- och beroendevården.

Alkohol- och narkotikamissbruk, 15 hp

Kursen ges inom huvudområdet kriminologi. Kursen behandlar alkohol- och narkotikamissbrukets utbredning och användningsområden i olika samhällskontexter och kriminalpolitikens utveckling med fokus på vilka omständigheter som gör att alkohol- och narkotikabruk etableras som samhällsproblem och blir föremål för åtgärdsinsatser, samt betydelse för brottslighetens uppkomst och utveckling.
 

Kontaktinformation

CERA

Psykologiska institutionen, Box 500, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Haraldsgatan 1, 405 30 Göteborg

Telefon:
031-786 6938

Sidansvarig: Katarina Englund|Sidan uppdaterades: 2018-11-07
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?