Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Rapporter

Innan CERA blev en centrumbildning var detta forum organiserat i ett nätverk under namnet ”Forskningsrådet för missbruks- och beroendefrågor” (FMB). FMB har varit aktivt mellan åren 2004-2013 och under denna period var nätverket starkt engagerat i olika utbildningsinsatser och konferenser.

Nedan finns utvalda rapporter, riktlinjer och dokumentation från konferenser där CERA (eller tidigare FMB i samverkan med t.ex. Länsstyrelsen i Västra Götaland, FoU i väst/GR och Beroendekliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset) medverkat.

Skrifterna är indelade i kronologisk ordning i följande kategorier:

 


Rapporter, riktlinjer och kunskapsunderlag relaterat till spelproblem och spelberoende

När datorspelandet blir problematiskt – en kunskapsöversikt om gaming disorder hos barn och ungaKunskap om problem med spel om pengar. Sammanfattning av frågor från konferensen 23 januari 2018

Kunskapsstöd för dig som arbetar med
att förebygga spelproblem. Folkhälsomyndigheten 2018.

Spelproblem i fokus. Vad säger lagen, forskningen och praktiken? Konferensrapport, 2018-02-01.

Behandling spelmissbruk och spelberoende. Kunskapsstöd med nationella rekommendationer till hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Socialstyrelsen 2018.

Bilaga 3 - Kunskapsunderlag med metodbeskrivning – Behandling av spelmissbruk och spelberoende Socialstyrelsen 2018.

Navigera i Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd. Kunskap om problem med spel om pengar. Folkhälsomyndigheten 2018.

Kunskapsstöd för att förebygga spelproblem. Spel om pengar är en folkhälsofråga. Folkhälsomyndigheten 2017.Socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvar vid spelmissbruk. Meddelandeblad från Socialstyrelsen, nr 4 2017.

Se även länkar om spelproblem och spelberoende.

Rapporter inom rapportserien Alkohol och samhället (Alcohol and society)

2020

Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa: Ett gemensamt ansvar
2018/19

Alkohol och äldre (sv)Alcohol and older people (eng)2017/18

Alkohol och våld (sv)Alcohol and violence (eng)

2016/17

Alkohol och cancer (sv)Alcohol and cancer (eng)

2015/16

Alkoholens andrahandsskador (sv)

Second-hand effects of alcohol consumption (eng)

Second-hand effects of alcohol consumption 1 (eng)

2014

Effekter av lågdoskonsumtion av alkohol (sv)

The effects of low-dose alcohol consumption (eng)

The effects of low-dose alcohol consumption 1 (eng)

2013

Ungdomar och unga vuxna (sv)

Youth and young adults (eng)

 

 


Övriga rapporter

Elektroniska cigaretter - En kunskapssammanställning om användning, attityder, och potentiella hälsoeffekterJubileumsskrift WAG-projektet 30 år - Om kvinnors alkoholvanor de senaste 30 åren

"Standing up!" Stödgruppsverksamhet för anhöriga till personer med drogproblem. Rapport 2015:4 Trestad2

"Vem är jag utan cannabis?" Rapport 2015:3 Trestad2

 


 

Riktlinjer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende.
Den 11 oktober 2016 medverkade CERA i att presentera Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Här kan du läsa om konferensens olika presentationer, hur vårt län arbetar och kommer att arbeta med riktlinjerna framöver.

Riktlinjer vid alkoholproblem på arbetsplatsen. 

Dokumentation nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Handbok i missbrukspsykologi - teori och tillämpning (2012). ISBN 978-91-47-08461-6

Nationella riktlinjer – kompetensstödjarutbildning (PDF, öppnas i nytt fönster). Tjörn m.m., juni 2009.

 


 

Dokumentation från konferenser

Integrerade arbetssätt inom området psykisk ohälsa och missbruk/beroendeLänsstyrelsens rapport från konferensen den 1 oktober 2018.

Forskningens roll i policyutvecklingen. Maria Renström, ordförande SRAForskarmöte med CERA 23 mars 2018.

Alkohol i arbetslivet. Konferens mars 2018. 

Konferens arrangerad av CERA och Systembolaget.

Förebygg.nu 2017

Samsjuklighet. Varför gör vi inte det vi vet - möjligheter och hinder. Rapport 2017:41, ISSN 1403-168X

Se även föreläsningarna från konferensen: YouTube

Women and alcohol in Gothenburg. Dokumentation från en jubileumskonferens för WAG-projektet som fyllde 30 år i Göteborg, 23 november 2016.

SKL - Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården. Tillbakablickar och framtidsutsikter (öppnas i nytt fönster).

Dokumentation från en tvådagars konferens för politiker och chefer i Stockholm, 11-12 November 2014

Beroendevårdens utveckling och framtid - vilka utmaningar står vi inför? (öppnas i nytt fönster).

Dokumentation från jubileumskonferens i Göteborg när Beroendekliniken, Sahlgrenska universitetssjukhus fyllde 10 år, Göteborg 17 oktober 2014.

Alkohol, maskulinitet, idrott och våld (öppnas i nytt fönster). Dokumentation från konferens i Göteborg, 8 november 2013.

Regional mobilisering mot cannabis i Västra Götaland (öppnas i nytt fönster). Dokumentation från konferens i Göteborg, 27 november 2012.

Graviditet och tidigt föräldraskap vid missbruk eller beroende - stöd till föräldrar och barn – 18 oktober 2012 (öppnas i nytt fönster). Dokumentation från regional konferens, 18 oktober 2012.

Kognitiva funktionshinder vid missbruk och psykisk ohälsa – 21 september 2012 (öppnas i nytt fönster). Dokumentation från regional konferens 21 september 2012.

Presentation av Missbruksutredningen (PDF, öppnas i nytt fönster). Dokumentation av konferens i Göteborg, 28 april 2011.

Hälsoläget för personer med narkotikaproblem – samarbete ger möjligheter! (öppnas i nytt fönster). Dokumentation från konferens i Göteborg, 27 januari 2011.

På nära håll och på lång sikt – forskning om riskbruk, missbruk och beroende 2010 (öppnas i nytt fönster). Dokumentation från regional konferens om pågående alkohol- och drogforskning för personal inom sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården, 27 april 2010, Göteborg.

Riskbruk av alkohol – hur gör vi för att utveckla vårt arbete i Västra Götaland? (öppnas i nytt fönster). Dokumentation från regional dialogkonferens för chefer och politiker inom sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården, Göteborg, 4 mars 2010.

Så går vi vidare (öppnas i nytt fönster). Dokumentation
från chefsdagen för RIS-projektets delregionala arbetsgrupper i Västra Götaland, 4 februari 2010.

Förebygg.nu (PDF, öppnas i nytt fönster). Dokumentation från konferens i Göteborg, 10-12 november 2009.

Missbruk och psykiatrisk samsjuklighet – integrerade insatser
för vård och behandling (PDF, öppnas i nytt fönster).

Dokumentation från heldagskonferens för politiker, chefer och medarbetare i kommuner, hälso- och sjukvård, kriminalvård och frivilligorganisationer, Göteborg, 2 april 2009.

Cannabismissbruk (öppnas i nytt fönster). Dokumentation från heldagskonferens på Draken, Göteborg, 6 november 2008.

När, var, hur? Implementering av nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården (öppnas i nytt fönster). Dokumentation av föredrag/konferensen i Göteborg, 10 april 2008.

Rum3 – idéer, utveckling och möjligheter inom missbruks- och beroendevården i Skåne, Stockholm och Västra Götalands län (öppnas i nytt fönster). Intervju om Forskningsrådet för Beroendekliniken.

En heldag om Nationella riktlinjerna (PDF, öppnas i nytt fönster). Dokumentation från konferens om Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård, 27 september 2007.

Skrifter och rapporter

Rapporter inom området för missbruk, riskbruk och beroende finns att nå från CERA som bland annat har som uppgift att sprida kunskap om alkohol.

Harold Holder - Sambandet mellan alkohol och våld

Tim Stockwell - Sambandet mellan alkohol och våld

Sven Andreasson - Sambandet mellan alkohol och våld

Frida Dangart - Sambandet mellan alkohol och våld

Timothy Naimi - Sambandet mellan våld och alkohol

Sidansvarig: Katarina Englund|Sidan uppdaterades: 2020-02-12
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?