Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

CERAs styrgrupp


Kristina Berglund, föreståndare
Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
kristina.berglund@psy.gu.se

Jag forskar om psykologiska faktorers betydelse vid alkoholberoende. Syftet med min forskning är att öka kunskapen om psykologiska mekanismer till varför ett alkoholberoende uppkommer, hur ett alkoholberoende gestaltar sig för olika människor och vilka konsekvenser det får för individen och dess omgivning. Jag undersöker också vilka effekter behandling ger för olika grupper av alkoholberoende individer. I CERA representerar jag akademin med fokus på psykologisk kunskap och forskning kring beroende.

Jesper Lundgren
Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
jesper.lundgren@psy.gu.se

Lennart Rådenmark
Länsstyrelsen Västra Götaland
lennart.radenmark@lansstyrelsen.se

Jag är socionom och arbetar som länssamordnare för alkohol- och drogförebyggande arbete på Länsstyrelsen i Västra Götalands län. På länsstyrelsen har vi ett uppdrag från regering och riksdag att bidra till att den nationella ANDT-strategin genomförs i Västra Götaland. Sedan år 2018 omfattar Länsstyrelsens uppdrag även området spel om pengar. Jag har ett stort intresse av att nya studier och ny forskning nyttiggörs i länet och att vi har en bred ”gemensam” arena för kunskapsutveckling.

Bo Söderpalm
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet samt Beroendekliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset
bo.soderpalm@neuro.gu.se

Ewa Wikström
Företagsekonomiska institutionen, Göteborgs universitet
ewa.wikstrom@handels.gu.se

Jag är professor i organisation och management. Jag forskar om ledarskap och samarbete över organisatoriska och professionella gränser exempelvis flerpartssamverkan inom missbruksvård. 2012–2015 var jag professor vid Nordic School of Public Health (NHV) och leder för närvarande en studie om organisatorisk kapabilitet med fokus på åldersmedvetet ledarskap för fördröjd pensionering. En viktig del i min forskning har varit att bygga upp tvärvetenskapliga forskningssamarbeten. Jag har sedan många år uppdrag inom akademin och i samhället om hållbart chefskap, arbetsmiljö och styrning.

Fredrik Spak
Beroendekliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset
fredrik.spak@vgregion.se 

Anette Skårner
Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet
anette.skarner@socwork.gu.se

Jag är socionom och docent i socialt arbete. Mina övergripande forskningsområden ligger inom områdena missbruk och beroende, sociala nätverk, sexualitet samt social exkludering och kontroll. Ett centralt forskningsintresse är exitprocesser från drogmissbruk och de relationsmässiga utmaningar som människor ställs inför i samband med ett uppbrott. Ett annat spår i min forskningsverksamhet är den dubbla funktionen av stöd och kontroll som utmärker den professionella relationen mellan behandlare och klient.

Henric Rhedin
Institutionen för medicin, Göteborgs universitet
henric.rhedin@gu.se

Lena Johansson
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet samt centrumbildningen AgeCap
lena.maria.johansson@gu.se 

Jag är specialistsjuksköterska, forskare och lektor i psykiatrisk omvårdnad. Jag har mångårig erfarenhet av klinisk psykiatrisk vård. De senaste åren har jag varit anställd som lektor på Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, med inriktningsansvar för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård. Som forskare är jag verksam vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi och inom området psykiatrisk epidemiologi.

 
Margareta Forsberg, biträdande föreståndare
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
Margareta.Forsberg@goteborgsregionen.se

Jag är Fil Dr i Socialt arbete och arbetar sedan våren 2019 som FoU-chef på Göteborgsregionens kommunalförbund. GR arbetar på uppdrag av 13 kommuner (Göteborg Stad samt 12 närliggande kommuner). Jag har erfarenhet från kommunal, statlig och privat sektor och mina forskningsintressen har framför allt rört ungdomar, folkhälsofrågor, sexualitet, promotivt och preventivt arbete samt frågor som rör social hållbarhet också på strukturell nivå. I olika roller har jag varit verksam i ”mellanrummet” mellan forskning och praktik och är mycket intresserad av möjligheterna att öka flödet av kunskap mellan akademi och andra samhälleliga organisationer.
 
Lise-Lotte Risö Bergerlind
Västra Götalandsregionen, Kunskapsstöd för psykisk hälsa
lise-lotte.risobergerlind@vgregion.se

Jag är är läkare, psykiater och leg psykoterapeut och har arbetat många år på Södra Älvsborgs sjukhus som verksamhetschef för vuxenpsykiatrin och områdeschef. De sista åren innan jag lämnade SÄS för nuvarande uppdrag, chef Kunskapsstöd för psykisk hälsa, var jag process- och verksamhets-utvecklingschef för hela sjukhuset. Enheten Kunskapsstöd för psykisk hälsa finns inom Koncernstab hälso- och sjukvård på Koncernkontoret i Västra Götaland. Du kan läsa mer om KPH här
 
Eva Hallberg
Västra Götalandsregionen, Kunskapsstöd för psykisk hälsa
eva.k.hallberg@vgregion.se

Jag är psykolog och har under många år arbetat med ungdomar och vuxna som besväras av beroendetillstånd och annan psykisk samsjuklighet, framför allt neuropsykiatriska tillstånd. För närvarande har jag ett regionalt uppdrag inom KPH med att bygga upp och sprida kunskap inom området för beroende. Inom CERA är jag suppleant till Lise-Lotte Risö Bergerlind.
 

 

Jörgen Hansson
Västra Götalandsregionen, Avdelning Social hållbarhet
jorgen.d.hansson@vgregion.se

Kerstin Söderlund

Skaraborgs Kommunalförbund
kerstin.soderlund@skaraborg.se

Jag är utvecklingsledare hos Skaraborgs Kommunalförbund med arbetsområde Vuxna psykisk hälsa, missbruk/beroende och funktionsnedsättningar/LSS samt utvecklingsledare inom Vårdsamverkan Skaraborg med arbetsområde Vuxna psykisk hälsa, missbruk/beroende. Jag är socionom med vidareutbildning i socialpsykologi, organisation och ledarskap. Jag har tidigare arbetat inom socialtjänst, HR och arbetsmarknadsfrågor, ofta med fokus på samverkansfrågor. Jag deltar i CERA som representant för VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, som arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.
 
Katarina Englund, CERAs koordinator och webbredaktör
Institutionen för medicin, Göteborgs universitet
katarina.englund@gu.se

 

Sidansvarig: Katarina Englund|Sidan uppdaterades: 2020-07-03
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?