Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Styrgruppen för CERA

Styrgruppen för CERA består av: 


Claudia Fahlke (föreståndare)
Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet samt Beroendekliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Område 2
claudia.fahlke@psy.gu.se

Jag är professor i hälsopsykologi och legitimerad psykolog. Jag leder en grupp med doktorander i beroendepsykologi som bedriver experimentell och klinisk forskning. Vi studerar minnet, beteendet och olika emotioner i relation till alkoholanvändning och alkoholberoende. Vi studerar också möjliga strategier för att tidigt upptäcka ett beroende och hur utfall efter olika behandlingsinsatser ter sig. Jag undervisar och handleder också studenter i hälsopsykologi, biologisk psykologi och i personlighetspsykologi.

Gunnel Hensing (vice föreståndare)
Institutionen för medicin, Göteborgs universitet
gunnel.hensing@gu.se 

Jag är professor i socialmedicin och huvudansvarig forskare för det longitudinella projektet Kvinnor och alkohol i Göteborg. Jag leder också New Ways som är ett forskningsprogram om psykisk hälsa i arbetslivet. Jag är intresserad av alkohol ur ett folkhälsoperspektiv och min forskning handlar om alkohol, arbetsliv och psykisk hälsa men också om faktorer som särskilt har betydelse för kvinnors alkoholbruk.

 

Bo Söderpalm
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet samt Beroendekliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Område 2
bo.soderpalm@neuro.gu.se

Ewa Wikström
Företagsekonomiska institutionen, Göteborgs universitet
ewa.wikstrom@handels.gu.se

Jag är professor i organisation och management. Jag forskar om ledarskap och samarbete över organisatoriska och professionella gränser exempelvis flerpartssamverkan inom missbruksvård. 2012–2015 var jag professor vid Nordic School of Public Health (NHV) och leder för närvarande en studie om organisatorisk kapabilitet med fokus på åldersmedvetet ledarskap för fördröjd pensionering. En viktig del i min forskning har varit att bygga upp tvärvetenskapliga forskningssamarbeten. Jag har sedan många år uppdrag inom akademin och i samhället om hållbart chefskap, arbetsmiljö och styrning.

Fredrik Spak
Beroendekliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Område 2
fredrik.spak@vgregion.se 

Kristina Berglund
Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
kristina.berglund@psy.gu.se

Jag forskar om psykologiska faktorers betydelse vid alkoholberoende. Syftet med min forskning är att öka kunskapen om psykologiska mekanismer till varför ett alkoholberoende uppkommer, hur ett alkoholberoende gestaltar sig för olika människor och vilka konsekvenser det får för individen och dess omgivning. Jag undersöker också vilka effekter behandling ger för olika grupper av alkoholberoende individer. I CERA representerar jag akademin med fokus på psykologisk kunskap och forskning kring beroende.

Anette Skårner
Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet
anette.skarner@socwork.gu.se

Jag är socionom och docent i socialt arbete. Mina övergripande forskningsområden ligger inom områdena missbruk och beroende, sociala nätverk, sexualitet samt social exkludering och kontroll. Ett centralt forskningsintresse är exitprocesser från drogmissbruk och de relationsmässiga utmaningar som människor ställs inför i samband med ett uppbrott. Ett annat spår i min forskningsverksamhet är den dubbla funktionen av stöd och kontroll som utmärker den professionella relationen mellan behandlare och klient.

Lena Johansson

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin
lena.maria.johansson@gu.se 

Jag är specialistsjuksköterska, forskare och lektor i psykiatrisk omvårdnad. Jag har mångårig erfarenhet av klinisk psykiatrisk vård. De senaste åren är jag anställd som lektor på Institutionen för vårdvetenskap och hälsa (GU), med inriktningsansvar för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård. Som forskare är jag verksam vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi (GU) och inom området psykiatrisk epidemiologi.

 

Yvonne Witzöe
Samordnare med ansvar för FoU-frågor, FoU i Väst vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
yvonne.witzoe@grkom.se

GR arbetar på uppdrag av 13 kommuner (Göteborg Stad samt 12 närliggande kommuner). Jag arbetar inom det sociala området med frågor som främst rör missbruk/beroende, socialpsykiatri och funktionshinder. Jag är utbildad specialpedagog och har en magister i Evidensbasering vid Göteborgs universitet. Är intresserad av tvärprofessionell och praktiknära forskning vilket kan utgöra ett bidrag till utvecklingen av en evidens- /kunskapsbaserad socialtjänst.
En angelägen fråga är hur människor som behöver vård och stöd från olika huvudmän och verksamheter, ska kunna få bättre samordnade insatser. Därmed har jag ett stort intresse för samverkan och hur vård och stödinsatser ska kunna anpassas efter individens behov. Det låter självklart men visar sig ofta vara svårt.
 

Lennart Rådenmark
Länssamordnare för ANDT-frågor, Länsstyrelsen Västra Götaland
lennart.radenmark@lansstyrelsen.se

Jag är socionom och arbetar som länssamordnare för alkohol- och drogförebyggande arbete på Länsstyrelsen i Västra Götalands län. På länsstyrelsen har vi ett uppdrag från regering och riksdag att bidra till att den nationella ANDT-strategin genomförs i Västra Götaland. Jag har ett stort intresse av att nya studier och ny forskning nyttiggörs i länet och att vi har en bred ”gemensam” arena för kunskapsutveckling.

 

Christina Källgren Pettersson
Enhetschef, Kriminalvården
christina.kallgrenpettersson@kriminalvarden.se 

 Jag är enhetschef på kriminalvårdens huvudkontor. Mitt ansvarsområde är verksamhetsutveckling inom anstalt och häkte i hela landet.

 

 

 Lise-Lotte Risö Bergerlind
Chef Kunskapsstöd för psykisk hälsa, Västra Götalandsregionen
lise-lotte.risobergerlind@vgregion.se

Jag är är läkare, psykiater och leg psykoterapeut och har arbetat många år på Södra Älvsborgs sjukhus som verksamhetschef för vuxenpsykiatrin och områdeschef. De sista åren innan jag lämnade SÄS för nuvarande uppdrag var jag process- och verksamhets-utvecklingschef för hela sjukhuset. Enheten Kunskapsstöd för psykisk hälsa finns inom Koncernstab hälso- och sjukvård på Koncernkontoret i Västra Götaland. Du kan läsa mer om KPH här

Elisabeth Rahmberg
Chef Avdelning folkhälsa, Västra Götalandsregionen
elisabeth.rahmberg@vgregion.se

Jag är socionom och arbetar sedan fem år tillbaka som folkhälsochef i Västra Götalands-regionen. Jag har en bakgrund som socialchef i Lidköpings kommun och flerårig erfarenhet som socialsekreterare och kurator inom socialtjänst, psykiatri, skola och habilitering. ANDT-frågorna är mycket viktiga. I mitt nuvarande arbete och tidigare har jag erfarit detta.

 

Katarina Englund
Forskningsadministratör
katarina.englund@gu.se

Sidansvarig: Katarina Englund|Sidan uppdaterades: 2019-02-22
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?