Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

CERAs nätverk


Är du verksam som forskare inom missbruks- eller beroendeområdet i Västra Götaland och vill bli medlem i vårt nätverk? Det innebär inga förpliktelser utan är ett sätt att stärka kontakter och samverkan inom området. Medlemmar i nätverket har också möjlighet att presentera sin forskning på vår hemsida. Som medlem i nätverket får du även inbjudningar till seminarier och konferenser som kan tänkas vara av intresse. Om du vill bli del i forskarnätverket så skicka ett mail till info@cera.gu.se där du kort beskriver din forskning.

 

Angelica Hagsand, fil dr, biträdande universitetslektor, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
Min avhandling var ett tvärvetenskapligt projekt mellan rättspsykologi, alkoholforskning och Sahlgrenska universitetssjukhuset. Projektet undersökte alkoholens effekter på ögonvittnens minne. Som forskare är jag intresserad både av alkoholens akuta och kroniska effekter på människors kognition och beteende.
angelica.hagsand@psy.gu.se

Anette Skårner, socionom, docent, universitetslektor i socialt arbete, Göteborgs universitet
Mina centrala forskningsområden är missbruk, sociala nätverk och behandling/klientskap. Gemensamt för mitt sätt att närma mig dessa områden är ett intresse för företeelser och processer i spänningsfältet mellan individen och den omgivande sociala kontexten.
anette.skarner@socwork.gu.se

Ann-Sophie Lindqvist Bagge, universitetslektor, docent, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
Ann-Sophie Lindqvist Bagge är legitimerad psykolog samt docent i psykologi. Hennes forskning rör kort- och långtidseffekter av anabola androgena steroider, missbruk och mental hälsa, samt hur livskvalitet påverkas av somatisk- och mental ohälsa. Forskningen är tvärvetenskaplig och sker i samarbete med kollegor från Psykologiska Institutionen och Centre for Ethics, Law and Mental Health (CELAM) vid Göteborgs universitet samt med kollegor från Sahlgrenska universitetssjukhuset.
ann-sophie.lindqvist.bagge@psy.gu.se

Björn Andersson, fil dr och lektor i socialt arbete, Göteborgs universitet
Jag sysslar med frågor kring förebyggande och uppsökande socialt arbete, social mobilisering och social hållbarhet. Ungdomsfrågor. Arbetar med projekt kring sociala relationer i offentliga miljöer. Preventivt arbete i relation till drogbruk.
bjorn.andersson@socwork.gu.se

Bo Söderpalm, professor, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Gruppen bedriver translationell forskning kring framför allt alkoholberoendets och nikotinberoendets patofysiologi med syftet att finna nya farmakologiska behandlingsmetoder mot alkoholism och nikotinism. Hypoteser genereras på molekylär-, cell-, nervkrets- och beteendenivå på försöksdjur och överförs via experimentella belastningsstudier och patofysiologiska studier på människa till randomiserade kontrollerade prövningar av nya behandlingsmetoder.
bo.soderpalm@neuro.gu.se

Damon Barrett, PhD student at Stockholm University
Researching the child’s right to protection from drugs in international law. Damon is also a co-founder of the International Centre on Human Rights and Drug Policy based at the Human Rights Centre, University of Essex, where he is a visiting fellow (www.hr-dp.org). Damon was a civil society member of the UK delegation to the UN Commission on Narcotic Drugs from 2008-2011, and has consulted for UNAIDS, UNDP and the Pompidou Group of the Council of Europe on drug policy and human rights. From 2007-2014, he worked at Harm Reduction International, including as Deputy Director from 2012-2014. He is an editorial board member of the International Journal of Drug Policy. Damon's research has focused on the intersections between human rights and drug control, with a focus on systemic incoherence between these regimes; harm reduction and the right to health; and drug policy and the rights of the child. Damon lives in Gothenburg. He teaches human rights as it relates to drug use and dependence at the Department of Social Work, and health and human rights at the Section for Epidemiology and Social Medicine (EPSO) at Sahlgrenska Akademin.
damon.barrett@juridicum.su.se


Eddy Nehls, lektor i kulturvetenskap, docent i etnologi, Högskolan Väst
Har studerat alkoholen i kulturen och kulturen i alkoholen och är intresserad av genusaspekter av alkohol, droger och missbruk.
eddy.nehls@hv.se

Ewa Wikström, professor i Organisation & Management, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Min forskning omfattar bl.a. samverkan mellan offentligt styrda organisationer, interprofessionellt samarbete, projektorganisering och ledarskap i hälso- och sjukvård.
ewa.wikstrom@handels.gu.se

Fides Schückher, överläkare Beroendecentrum, Psykiatriskt forskningscentrum, Universitetssjukhuset Örebro
Jag undersöker betydelsen av kvinnors alkoholvanor vid olika åldrar. Skiljer sig problembilden åt mellan kvinnor och män som söker behandling med avseende på tidig respektive sen debut i i alkoholmissbruk? Hur stor del av kvinnor inom psykiatrisk missbruksvård har en sen debut i alkoholmissbruk och vad kännetecknar gruppen med sen debut – bakgrund, missbruksutveckling och samsjuklighet? Jag tittar även på behandlingsutfallet och vilka prediktiva faktorer som kan ha betydelse för ett positivt behandlingsutfall, samt om dessa kan särskiljas hos kvinnor med tidig respektive sen debut.
fides.schuckher@orebroll.se

Fredrik Spak, docent, Västra Götalandsregionen
Forskningen gäller epidemiologisk forskning om kvinnors alkoholvanor och – problem. Jag var med och startade en longitudinell studie i Göteborg på detta område 1985, och i den studien gör nu en ny datainsamling. Studien, som kallas WAG, leds nu av Gunnel Hensing. Studien har ett mycket brett fokus. Detta material är mycket stort och nya forskare är välkomna att samarbeta i studien. Ett annat aktuellt forskningsområde är implementeringsstudier av metoder för att införa tidiga interventioner i form av screening och korta behandlingar för alkoholproblem, särskilt i primärvård. Dessa arbete görs dels som studier i samverkan med flera länder i Europa, och även nationellt. Vi gör dessutom utredningar på flera missbruksrelaterade områden, t.ex. om Kahtanvändning, riskbruket i Sverige, studier om narkotika- och alkoholförebyggande åtgärder i kroglivet.
fredrik.spak@vgregion.se

Frida Petersson, fil dr, universitetslektor, institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet
Mitt övergripande forskningsintresse ligger inom områdena social exkludering och kontroll, konstruktioner av sociala problem och problemgrupper, samt mötet mellan klient och system inom välfärdsorganisationer som beroendevård, socialtjänst och kriminalvård.
frida.petersson@socwork.gu.se

Gunnel Hensing, professor i socialmedicin, Göteborgs universitet
Forskar kring kvinnors alkoholkonsumtion och psykiska hälsa.
gunnel.hensing@socmed.gu.se

Helga Höifödt Lidö, fil dr, forskningsassistent i gruppen för Beroendemedicin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Post doc-projekt: ”Translationella studier av glycinerna substanser som ett nytt behandlingskoncept för alkoholberoende och andra impulsstörningar.” 
helga.lido@neuro.gu.se

Jenny Rangmar, fil dr i psykologi, forskare vid FoU i Väst vid Göteborgsregionen (GR).
I min avhandling undersökte jag, ur ett psykologiskt perspektiv, vuxna personer som skadades som foster av att deras mamma drack alkohol under graviditeten. På FoU i Väst utför jag praktiknära forskning baserad på externa uppdrag som är mycket varierande. Uppdragen kommer till exempel från socialtjänsten, Länsstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.
Jenny.rangmar@goteborgsregionen.se

Johan Hagborg, leg psykolog, doktorand, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
Doktorand inom LoRDIA-projektet (Longitudinal Research on Development In Adolescense), en långtidsstudie av ungdomar och deras utveckling till vuxna. Fokus är på sociala nätverk, skolanpassning, trivsel, psykisk hälsa och bruk av alkohol och droger.
johan.hagborg@psy.gu.se

Karin Boson, leg psykolog, doktorand vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
Arbetar med longitudinella studier med fokus på ungdomar, psykisk hälsa och missbruk. Särskilt intresse för personlighetsutveckling, föräldra-barn-anknytning kopplat till psykisk hälsa och droganvändande. Tidigare verksam inom vuxenpsykiatrin i Lillehammer, Norge, både allmänpsykiatrisk öppenvård och akutpsykiatri/ självmordsförebyggande insatser och bedömningar.
karin.boson@psy.gu.se

Kristina Berglund, docent, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
Jag forskar om psykologiska faktorers betydelse vid alkoholberoende. Syftet med min forskning är att öka kunskapen om psykologiska mekanismer till varför ett alkoholberoende uppkommer, hur ett alkoholberoende gestaltar sig för olika människor och vilka konsekvenser det får för individen och dess omgivning. Jag undersöker också vilka effekter behandling ger för olika grupper av alkoholberoende individer.
kristina.berglund@psy.gu.se

Kristine Marie Eliasson, universitetsadjunkt, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.
Jag har arbetat inom den idéburna sektorn med frågor som rör missbruk och beroende samt boende- och hemlöshet i cirka 12 år. Under 2017 skrev jag en masteruppsats i missbruks- och beroendevetenskap vid Göteborgs universitet. Det jag är intresserad av är forskning som undersöker utövande av makt och etik på missbruks- och boendefältet.
kristine.marie.eliasson@socwork.gu.se

Louise Adermark, docent, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Bedriver forskning kring förändringar i neurotransmission orsakade av akut och kronisk drogpåverkan. Jag studerar synaptisk plasticitet i de basala ganglierna, och dess betydelse för beroendesjukdomar. Framför allt är jag intresserad av endocannabinoidsystemets roll i reglering av neurotransmission, och dopaminsignallering. 
louise.adermark@neuro.gu.se

Malin Hildebrand Karlén, doktorand, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
Forskar kring alkoholpåverkade vittnen till våld i nära relationer: hur mycket minns de av ett sådant scenario, hur mycket är korrekt i deras rapporter samt finns det vissa typer av information som de fokuserar på/utelämnar.
malin.karlen@psy.gu.se

Margda Waern, professor, överläkare, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet
Kliniska och epidemiologiska studier med huvudfokus på determinanter av suicidalt beteende över livscykeln. Även socialpsykiatrisk forskning med huvudfokus på personer med schizofreni, utveckling av person-centrerad vård.
margda.waern@neuro.gu.se

Mats Anderberg, universitetslektor, institutionen för pedagogik, Linnéuniversitetet, Växjö
Dokumentation och utvärdering inom missbruksvården. Preventions- och behandlingsforskning.
mats.anderberg@lnu.se

Mia Ericson, docent, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Translationell forskning om verkningsmekanismen för hur alkohol utövar sina belönande egenskaper. Inom detta område är jag specifikt intresserad av hur aminosyran taurin är inblandad vilket också gör kopplingen alkohol energidrycker intressant.
mia.ericson@neuro.gu.se

 

Sidansvarig: Katarina Englund|Sidan uppdaterades: 2020-07-03
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?