Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Nyhetsbrev om CERA-mötet den 23 mars i Vasaparken

Nyhet: 2018-04-12

Centrumledare Claudia Fahlke inledde mötet med att berätta att CERA är en tvärvetenskaplig centrumbildning vars fokusområden är riskbruk, missbruk och beroende av alkohol, narkotika, anabola steroider, tobak och spel (ANDTS). Verksamheten är indelad i fem delar: utbildning, forskning, implementering, expertuppdrag och samverkan. Att samverka dels inom universitetet, dels med det omgivande samhället är det huvudsakliga syftet.

Claudia presenterade därefter mötets gästföreläsare Maria Renström, idag ordförande för Systembolagets alkoholforskningsråd. Maria berättade att hon arbetade som ämnesråd på Socialdepartementet i början av 90-talet då Sverige förhandlade om att gå med i EU. Det svenska alkoholmonopolet blev då hårt ansatt eftersom EU förordar frihandel, inte monopol. Maria berättade om det omfattande och komplexa arbetet med att ta fram underlag och formulera argument för att åtminstone få behålla detaljhandelsmonopolet. Hon poängterade vikten av tvärvetenskaplig forskning, samverkan mellan olika aktörer och samarbete med juridiska experter för det slutliga resultatet; att Sverige fick behålla Systembolaget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När Sverige tog över ordförandeposten i EU-kommissionen 2001 var ambitionen att även försöka påverka EUs alkoholpolitik. Maria började då arbeta på EU-kommissionens folkhälsodirektorat med uppdraget att arbeta fram ett beslutsunderlag för en gemensam EU-strategi. Det arbetet resulterade i rapporten ”Alcohol in Europe”. Kravet för att få igenom en gemensam strategi var att alla direktorat och kommissionärer skulle godkänna den. Samtliga ställde sig slutligen bakom beslutet och strategin fastställdes 2006. Nu infördes exempelvis åldersgränser för köp av alkohol samt promillehalter i trafiken. Syftet med strategin var att minska de alkoholrelaterade skadorna, främst bland barn och ungdomar.

Maria började därefter arbeta på WHO. Sverige och Kuba delade på ordförandeposten i WHOs styrelse 2010. Sverige drev på för att få de 193 medlemsländerna att enas om en gemensam strategi. Detta lyckades till slut och en bidragande orsak var att Barack Obama hade tillträtt och ändrat USAs inställning. Därmed fastslogs WHOs tio rekommenderade målområden för alkoholområdet.

Maria har nu flyttat hem till Sverige och är nu ordförande för Systembolagets alkoholforskningsråd, ett fristående organ, som delar ut 10 miljoner årligen. Forskningsresultaten sprids via seminarier och en årlig rapport.

Marias råd till de närvarande forskarna var att våga utforska okända områden. Hon ansåg även att för att få genomslag så är det viktigt att knyta an till aktuella diskussionsämnen när forskningsresultat skall spridas och implementeras.

Efter Marias föreläsning redovisade Claudia Fahlke och Lennart Rådenmark från styrgruppen vad som framkom under rundabordssamtalen den 22 september förra året då CERAs framtida verksamhet diskuterades:
o Utöka och utveckla utbudet av forskarmöten och seminarier
o Involvera medlemmarna i arbetsgrupper/temagrupper
o Tydliggöra hur CERA kan förmedla kontakter
o Presentera CERA i olika grupper och nätverk
o Involvera aktörer från olika verksamheter i CERA
o Arrangera studiebesök hos de medverkande verksamheterna
o Kommunicera mer om och med CERA

De berättade även vad som är på gång i år:
o Möte med prorektor för samverkansfrågor den 10 april för diskussion om CERAs framtida organisering och finansiering
o Samverkan kring ny rapport om alkohol och samhälle. Årets tema är ”Alkohol och äldre”.
o Vidareutveckla våra två stipendier och göra dem kända
o Arrangera ett seminarium om alkohol, droger och våld den 26 eller 27 september
o Arrangera ett forskarmöte under hösten
o Inbjudan till ett seminarium i Stockholm den 3 maj. Läs mer om evenemanget här. Medlemmar i CERAs nätverk kan ansöka om att få konferensavgiften betald. Sista anmälningsdag är den 18 april så maila ansökan med motivering till info@cera.gu.se senast den 13 april.
o Vi inbjuder till medverkan i CERAs arbete
o Nyhetsbrev

Mötet avslutades med att Russel Turner fick CERAs stipendium på 10 000 kr med följande motivering:

”Doktorand Russel Turner, Institutionen för Socialt arbete, har erhållit CERA stipendiet 2018 för unga forskare för att möjliggöra tid och utrymme för planering av framtida verksamhet.
Russel Turner studerar möjliga utvecklingsvägar för alkohol- och droganvändning och kriminalitet hos ungdomar. Stipendiet ska användas för att göra ett studiebesök hos forskare vid universitetet i Tilburg, Holland. Där arbetar man bland annat med socialpsykologiska frågeställningar kring livsloppsutveckling vilket går hand i hand med Russel Turners avhandlingsarbete.
CERA styrgrupp finner att Russel Turners ansökan är innovativ och realistisk och vill därför stödja hans möjlighet att utveckla och stärka ett internationellt samarbete då det gynnar hans avhandlingsarbete och fortsatt a forskningskarriär.”


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du idéer, frågor eller funderingar om CERA är du välkommen att höra av dig till oss på info@cera.gu.se, och glöm inte att besöka vår hemsida www.cera.gu.se, där hittar du aktuell information.

AV: Katarina Englund

Sidansvarig: Katarina Englund|Sidan uppdaterades: 2015-10-24
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?